Lokale regler for Solastranden Golfklubb

 

 

a) Steiner i bunker. Steiner i bunker er flyttbare hindringer. (Regel 24-1.) 

b) Maurtuer. Maurtuer defineres som grunn under reparasjon. (Fritak MÅ tas etter Regel 25-1.)

c) Grunn under reparasjon med spilleforbud: er merket med blå staker med hvit topp.                  

      (Fritak SKAL tas etter regel 25-1.)

d) Avstandsmarkeringer. Alle avstansmarkeringer er uflyttbare hindringer. (Regel 24-2) 

e) Merkestaker

     Utenfor banen:                         hvite merker  (og annet, se nedenfor)

     Grunn under reparasjon        blå merker, blå / hvite streker

     GUR med spilleforbud:      blå staker med hvit topp

     Sidevannhinder:                        røde merker

     150-metersmerker:              grå/gule staker

f) Plugga ball; Området for plugga ball etter regel 25-2 utvides til å gjelde hele spillefeltet.

g) Utenfor banen. I tillegg til hvite merker markerer følgende banens yttergrense:

  1. Høyt nettinggjerde mot flyplassområdet
  2. Gjerdet rundt fabrikken på venstre side av hull 12
  3. Skigard langs drivingrangen på hull 18

h)  Hvite merkestaker inne på banen som skiller hullene gjelder ved spill på følgende hull:

Hull nr. 2 på venstre side

Hull nr. 4 på høyre side

Hull nr. 5 på høyre side

Hull nr. 9 på høyre side

      Ved spill på øvrige hull er disse merkene uflyttbare hindringer. (Regel 24-2.)

i) Uflyttbare hindringer; Fritak tas etter regel 24-2 for benkene ved utslagsstedene.

j) Nyplantede trær: som er blåmerket er uflyttbare hindringer; Fritak skal tas etter Regel 24-2.

k) Vannhinder; Umerka grøfter defineres som sidevannhinder

l) Skårne gresstorver på spillefeltet; Fritak kan tas etter Regel 25-1.

 

 

GUR – Grunn under reperasjon med spilleforbud.

Områder merket med blå merkestaker med hvit topp

er grunn under reperasjon som det ikke er lov å spille fra.

 (Gurområder som er markert med avsperringstau;

Avsperringsstolpen markerer grensen for gurområdet.)

(Fritak SKAL tas etter regel 25-1)

 

     

 

 

 

Straff for brudd på lokal regel:

Match-tap av hull; Slagspill 2 straffeslag