monter
 
                                    Hull 1 Hull 2 Hull 3 Hull 4 Hull 5 Hull 6 Hull 7 Hull 8 Hull 9 Hull 10 Hull 11 Hull 12 Hull 13 Hull 14 Hull 15 Hull 16  
                                      EgGK, Hull 13 EgGK, Hull 13 Bær-heim, Hull 7 Bær-heim, Hull 7 Jæren, Hull 12 Jæren, Hull 12 PrGK, Hull 6 PrGK, Hull 6 Ogna, Hull 13 Ogna, Hull 13 Sirdal, Hull 18 Sirdal, Hull 18 SaGK, Hull 15 SaGK, Hull 15 RaGK, Hull 15 RaGK, Hull 15  
  Hullets par                                   3 3 4 4 5 5 5 5 4 4 3 3 4 4 3 3  
                                                                       
  Angivelse av score - forklaring                                   Tellende hull     Strøket hull                
Plassering Spiller Klubb                                 Score Score Score Score Score Score Score Score Score Score Score Score Score Score Score Score Total score
1 Undheim, Glenn Ogna 5 6 7 8 9 1 2 14 15 10 11 3 4 12 16 13      Par      Par      Par      Par      Par         -1         -1        +1        +1      Par      Par         -1         -1      Par        +1      Par                  -4
1 Rooyakkers, Edwin Sandnes 5 1 6 2 10 11 7 3 8 12 13 14 15 16 4 9      Par         -1      Par         -1        +2        +2      Par         -1      Par        +2        +2        +2        +2        +2         -1      Par                  -4
3 Alsvik, Eirik Prgk 4 5 6 7 10 1 2 3 11 12 13 14 9 8 15 16      Par      Par      Par      Par        +2         -2         -1         -1        +2        +2        +2        +2        +1      Par        +2        +2                  -3
3 Sunde, Ketil Sagk 4 5 6 7 12 8 13 1 9 10 11 2 14 15 3 16      Par      Par      Par      Par        +1      Par        +1         -1      Par      Par      Par         -1        +1        +2         -1        +3                  -3
5 Klemetsen, Eivind Sandnes 12 3 4 5 1 6 7 2 8 9 13 14 10 11 15 16        +1      Par      Par      Par         -1      Par      Par         -1      Par      Par        +2        +2      Par      Par        +2        +2                  -2
5 Børressen, Tom Ragk 1 4 9 2 5 6 11 12 13 14 15 16 7 8 10 3         -1      Par        +1         -1      Par      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +2      Par      Par        +1         -1                  -2
7 Jepson, Magnus Oliver Stvg 1 2 3 4 5 6 7 8 14 9 15 16 13 10 11 12         -1      Par      Par      Par      Par      Par      Par      Par        +2      Par        +2        +2        +1      Par      Par      Par                  -1
7 Stangeland, Stein Magne Sola GK 15 16 12 2 13 3 4 1 5 6 7 8 9 14 10 11        +2        +2        +1      Par        +1      Par      Par         -1      Par      Par      Par      Par      Par        +1      Par      Par                  -1
7 Bærheim, Bent Arild Sagk 13 2 3 4 14 5 6 1 7 10 11 8 15 16 9 12        +2      Par      Par      Par        +2      Par      Par         -1      Par        +1        +1      Par        +2        +2      Par        +1                  -1
7 Tendenes, Andreas Jæren 11 2 1 3 13 14 4 12 5 6 15 16 7 8 9 10        +1      Par         -1      Par        +2        +2      Par        +1      Par      Par        +2        +2      Par      Par      Par      Par                  -1
7 Karlsen, Kenneth Sandnes 13 3 4 5 6 7 16 9 10 1 14 15 11 12 2 8        +2      Par      Par      Par      Par      Par        +4        +1        +1         -1        +2        +2        +1        +1         -1      Par                  -1
7 Erga, Terje Sola GK 11 12 2 3 13 14 15 16 4 10 5 6 7 8 1 9        +2        +2      Par      Par        +2        +2        +2        +2      Par        +1      Par      Par      Par      Par         -1      Par                  -1
13 Aase, Petter Stvg 2 11 1 8 12 13 3 16 9 14 4 10 15 5 6 7      Par        +2         -2        +1        +2        +2      Par        +5        +1        +2      Par        +1        +3      Par      Par      Par               Par
14 Haglund, Gøran Sømme Sola GK 1 4 9 10 2 5 7 3 11 12 8 6 13 16 14 15         -1      Par        +2        +2         -1      Par        +1         -1        +2        +2        +1      Par        +2        +3        +2        +2                 +1
14 Lande, Andreas Sandnes 9 11 1 2 3 4 16 5 10 6 12 13 7 8 14 15        +1        +2      Par      Par      Par      Par        +4      Par        +1      Par        +2        +2      Par      Par        +2        +2                 +1
14 Kryger, Jens Sandnes 2 3 4 1 10 11 12 5 8 9 13 14 6 7 15 16      Par      Par      Par         -1        +2        +2        +2      Par        +1        +1        +2        +2      Par      Par        +2        +2                 +1
14 Appfjell, Paul Inge Sagk 12 1 2 3 9 4 5 13 6 10 14 15 11 7 16 8        +2      Par      Par      Par        +1      Par      Par        +2      Par        +1        +2        +2        +1      Par        +2      Par                 +1
14 Belsnes, Brynjar Sola GK 1 9 16 10 2 3 11 4 12 13 5 6 14 15 7 8      Par        +1        +2        +1      Par      Par        +1      Par        +1        +1      Par      Par        +1        +1      Par      Par                 +1
14 Helland, Stian Prgk 1 5 8 9 16 2 3 4 10 11 12 13 14 15 6 7         -1      Par        +2        +2        +3         -1         -1         -1        +2        +2        +2        +2        +2        +2      Par        +1                 +1
20 Lindhjem, Martin Jæren 1 16 2 3 10 11 12 13 7 8 4 9 5 6 14 15         -1        +3      Par      Par        +2        +2        +2        +2        +1        +1      Par        +1      Par      Par        +2        +2                 +2
20 Rein, Anders Sola GK 11 6 7 8 16 3 1 2 12 13 14 15 9 10 4 5        +2        +1        +1        +1        +6      Par         -1         -1        +2        +2        +2        +2        +1        +1      Par      Par                 +2
20 Engelsgjerd, Martin Myhre Stvg 2 3 4 1 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 8 7      Par      Par      Par         -1      Par      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +1      Par                 +2
20 Fraser, Neil Macay Stvg 9 10 2 3 4 5 1 16 11 6 12 13 14 15 8 7        +2        +2      Par      Par      Par      Par         -1        +3        +2      Par        +2        +2        +2        +2        +1      Par                 +2
24 Haugen, Bjarne Sandnes 1 2 3 4 9 10 5 6 8 16 11 7 12 13 14 15      Par      Par      Par      Par        +2        +2      Par      Par        +1        +3        +2      Par        +2        +2        +2        +2                 +3
24 Dybvig, Gunnar Stvg 2 6 7 3 8 4 9 1 12 10 13 14 5 11 15 16      Par        +1        +1      Par        +1      Par        +1         -1        +2        +1        +2        +2      Par        +1        +2        +2                 +3
24 Øvestad, Jonas Jæren 10 11 6 2 7 1 12 13 8 9 3 4 14 5 15 16        +2        +2        +1      Par        +1         -1        +2        +2        +1        +1      Par      Par        +2      Par        +2        +2                 +3
24 Wærsland, Geir Ove Sola GK 7 1 2 3 8 4 11 12 16 9 13 5 10 6 14 15        +1      Par      Par      Par        +1      Par        +2        +2        +3        +1        +2      Par        +1      Par        +2        +2                 +3
24 Visser, Hans Sola GK 12 13 7 1 8 9 2 3 14 16 15 4 10 5 11 6        +2        +2        +1      Par        +1        +1      Par      Par        +2        +3        +2      Par        +1      Par        +1      Par                 +3
24 Hiksdal, Kjartan Hovden Ragk 9 10 1 2 3 4 11 12 13 14 8 5 6 15 16 7        +2        +2      Par      Par      Par      Par        +2        +2        +2        +2        +1      Par      Par        +2        +2      Par                 +3
30 Karlsen, Raymond Sandnes 6 1 7 8 12 2 13 3 9 14 4 5 10 11 15 16        +1      Par        +1        +1        +2      Par        +2      Par        +1        +2      Par      Par        +1        +1        +2        +2                 +4
30 Nærland, B-K Sandnes 6 4 5 1 7 8 2 3 9 10 11 12 13 14 15 16        +1      Par      Par         -1        +2        +2         -1         -1        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2                 +4
30 Skomedal, Sverre Sola GK 1 3 7 8 9 10 11 12 4 5 6 2 13 14 15 16         -1      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +2      Par      Par      Par         -1        +2        +2        +2        +2                 +4
30 Friestad, Ole Jørgen Sandnes 6 1 11 2 7 3 16 12 8 9 10 4 13 14 5 15        +1      Par        +2      Par        +1      Par        +3        +2        +1        +1        +1      Par        +2        +2      Par        +2                 +4
30 Marthinsen, Anders Sandnes 10 11 1 2 16 6 7 3 4 12 5 8 13 14 15 9        +2        +2      Par      Par        +4        +1        +1      Par      Par        +2      Par        +1        +2        +2        +3        +1                 +4
30 Seglem, Oskar Sola GK 2 3 8 9 6 4 7 1 10 11 12 13 14 15 16 5      Par      Par        +2        +2        +1      Par        +1         -2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2      Par                 +4
30 Obrestad, Jan Magne Jæren 1 2 9 10 16 7 8 3 11 12 4 13 14 5 15 6      Par      Par        +2        +2        +3        +1        +1      Par        +2        +2      Par        +2        +2      Par        +2      Par                 +4
30 Ørke, Jone Ragk 1 6 2 7 10 11 3 8 12 13 14 15 9 16 4 5      Par        +1      Par        +1        +2        +2      Par        +1        +2        +2        +2        +2        +1        +2      Par      Par                 +4
38 Falch, Trym Sandnes 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 7 12 13 14 15 16      Par      Par      Par      Par      Par      Par        +2        +2        +2        +2        +1        +2        +2        +2        +2        +2                 +5
38 Thune, Ronny Ogna 1 2 7 8 3 6 9 10 4 5 11 12 13 14 15 16         -1         -1        +2        +2      Par        +1        +2        +2      Par      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +2                 +5
38 Hiksdal, Åsmund Hovden Ragk 12 13 1 2 5 3 14 6 15 16 7 4 8 9 10 11        +2        +2      Par      Par        +1      Par        +2        +1        +2        +2        +1      Par        +1        +1        +1        +1                 +5
38 Andersen, Jens H Sandnes 2 3 4 5 8 9 10 11 1 6 12 13 14 15 16 7      Par      Par      Par      Par        +2        +2        +2        +2         -1        +1        +2        +2        +2        +2        +2        +1                 +5
38 Stangeland, Bjørn Kristian Sola GK 10 11 1 2 12 13 3 5 14 6 15 7 8 16 4 9        +2        +2      Par      Par        +2        +2      Par        +1        +2        +1        +3        +1        +1        +3      Par        +1                 +5
38 Løken, Morten Sandnes 8 9 2 3 10 11 6 1 7 16 12 13 14 15 4 5        +2        +2      Par      Par        +2        +2        +1         -1        +1        +3        +2        +2        +2        +2      Par      Par                 +5
38 Wold, Andreas Dalset Sola GK 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 6 1      Par      Par      Par      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2      Par         -1                 +5
45 Askeland, Kjetil Sola GK 1 4 3 5 8 9 10 11 6 2 12 13 14 7 15 16         -1        +1      Par        +1        +2        +2        +2        +2        +1         -1        +2        +2        +2        +1        +2        +2                 +6
45 Andersen, Thomas Sveva Sandnes 7 8 5 6 9 10 11 12 1 3 2 16 13 4 14 15        +2        +2        +1        +1        +2        +2        +2        +2         -1      Par         -1        +3        +2      Par        +2        +2                 +6
45 Thorsen, Andre Sola GK 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 5 6 15 16      Par      Par      Par      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2      Par      Par        +2        +2                 +6
45 Thingbø, Per Morten Sola GK 1 6 2 7 8 3 9 10 11 12 13 14 15 4 16 5      Par        +1      Par        +1        +2      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +3      Par        +5      Par                 +6
45 Ranck, Corey Paul Ragk 7 8 2 9 16 3 10 11 6 4 12 13 14 15 1 5        +2        +2      Par        +2        +6      Par        +2        +2        +1      Par        +2        +2        +2        +2         -1      Par                 +6
50 Johansen, Eirik Tage Stvg 4 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16      Par         -1         -1         -1        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2                 +7
50 Fossum, Trond Sandnes 1 5 8 9 2 6 10 11 16 3 4 7 12 13 14 15      Par        +1        +2        +2      Par        +1        +2        +2        +3      Par      Par        +1        +2        +2        +2        +2                 +7
50 Nyrèn, Tore Stvg 7 8 9 10 2 1 11 12 5 3 13 14 4 6 15 16        +2        +2        +2        +2      Par         -1        +2        +2        +1      Par        +2        +2      Par        +1        +2        +2                 +7
50 Undheim, Sigbjørn Ogna 4 5 1 6 9 10 16 7 11 8 12 13 14 15 2 3        +1        +1      Par        +1        +2        +2        +3        +1        +2        +1        +2        +2        +2        +2      Par      Par                 +7
50 Berhane, Robel Stvg 5 1 8 9 16 6 10 11 12 13 7 2 14 15 3 4        +1      Par        +2        +2        +3        +1        +2        +2        +2        +2        +1      Par        +2        +2      Par      Par                 +7
50 Tønnessen, Fredrik Stvg 7 8 9 10 11 6 12 13 14 1 15 16 2 3 4 5        +2        +2        +2        +2        +2        +1        +2        +2        +2      Par        +2        +2      Par      Par      Par      Par                 +7
56 Ravndal, Arne Sola GK 3 4 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16      Par      Par         -1         -1        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2                 +8
56 Møller, Rasmus Sola GK 5 6 3 4 7 8 9 10 1 2 11 12 13 14 15 16        +2        +2      Par      Par        +2        +2        +2        +2         -1         -1        +2        +2        +2        +2        +2        +2                 +8
56 Berge, Egil Jæren 1 2 8 9 10 4 11 12 5 3 6 7 13 14 15 16      Par      Par        +2        +2        +2        +1        +2        +2        +1      Par        +1        +1        +2        +2        +2        +2                 +8
56 Aarthun, Emil Sagk 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 5 14 15 16      Par      Par      Par      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2      Par        +2        +2        +2                 +8
56 Pollen, Torbjørn Sola GK 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4 2 5 6 3 1        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +1      Par        +1        +1      Par         -1                 +8
56 Helliesen, Fredrik Stvg 6 7 8 9 10 3 11 12 13 14 15 16 4 5 1 2        +2        +2        +2        +2        +2      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +1        +1         -1         -1                 +8
62 Eilerås, Halvar Haugaland 1 4 5 6 3 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16         -1        +1        +2        +2      Par         -1        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2                 +9
62 Stenhaug, Geir Sandnes 7 8 3 1 15 2 9 10 11 12 4 16 5 6 13 14        +2        +2        +1         -1        +3      Par        +2        +2        +2        +2        +1        +4        +1        +1        +2        +2                 +9
62 Kryger, Axel Sandnes 8 9 3 4 10 11 5 12 6 1 13 14 2 7 15 16        +2        +2        +1        +1        +2        +2        +1        +2        +1      Par        +2        +2      Par        +1        +2        +2                 +9
62 Jørgensen, Geir Sagk 2 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3 4 15 16      Par         -1        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2      Par      Par        +2        +2                 +9
66 Iversen, Mads Meling Stvg 1 2 6 7 16 4 8 9 10 11 5 3 12 13 14 15      Par      Par        +2        +2        +3        +1        +2        +2        +2        +2        +1      Par        +2        +2        +2        +2               +10
66 Mudie, Fraser Ragk 5 6 1 2 7 8 9 10 3 4 11 12 13 14 15 16        +2        +2      Par      Par        +2        +2        +2        +2      Par      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +10
66 Jæger, Bjørn Wilhelm Stvg 1 2 6 7 16 4 8 9 10 11 3 5 12 13 14 15      Par      Par        +2        +2        +3        +1        +2        +2        +2        +2      Par        +1        +2        +2        +2        +2               +10
66 Matland, Pål Eigil Thornes Sagk 5 6 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16        +2        +2      Par      Par      Par      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +10
66 Tyssvang, Jørgen Sandnes 8 9 1 2 10 11 12 13 16 3 4 5 6 7 14 15        +2        +2      Par        +1        +2        +2        +2        +2        +3        +1        +1        +1        +1        +1        +2        +2               +10
66 Einarsen, Ronny Jæren 7 8 9 10 11 12 13 14 3 1 2 4 5 6 15 16        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +1      Par      Par        +1        +1        +1        +2        +2               +10
66 Seglem, Jan Sola GK 5 6 7 8 9 10 2 3 11 12 13 14 15 16 4 1        +2        +2        +2        +2        +2        +2      Par      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +1         -1               +10
73 Byrkjedal, Grethe Sola GK 5 6 1 2 4 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16        +2        +2      Par      Par        +1      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +11
73 Reinertsen, Ørjan Hgsd 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3 4 15 16         -1      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +1        +1        +2        +2               +11
73 Knudsen, Anders Hgsd 3 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4 2 15 16        +1         -1        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +1      Par        +2        +2               +11
73 Iversen, Espen Astor Ragk 6 7 3 1 8 9 10 11 12 4 13 14 15 16 2 5        +2        +2        +1      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +1        +2        +2        +2        +2      Par        +1               +11
73 Berhane, Aron Stvg 5 6 7 8 9 10 11 12 1 4 13 14 15 16 2 3        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2      Par        +1        +2        +2        +2        +2      Par      Par               +11
73 Berhane, Musse Stvg 4 5 6 7 2 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1        +2        +2        +2        +2      Par      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +3         -1               +11
79 Kristiansen, Lasse Wennberg Sandnes 3 4 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16        +2        +2         -1         -1        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +12
79 Svanholm, Magnus Larsen Holtsmark 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16      Par      Par      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +12
79 Stangeland, Sjur Midthun Jæren 1 2 5 6 16 7 8 9 3 4 10 11 12 13 14 15         -1        +1        +2        +2        +3        +2        +2        +2        +1        +1        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +12
79 Husa, Hans Olav Sola GK 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 16 12 13 14 15        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2      Par      Par      Par        +3        +2        +2        +2        +2               +12
79 Reinertsen, Jan Olav Rønning Egk 1 2 3 4 6 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16      Par        +1        +1        +1        +2        +1        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +12
79 Watland, Nils Terje Prgk 5 6 3 4 7 8 1 2 9 10 11 12 13 14 15 16        +2        +2        +1        +1        +2        +2      Par      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +12
79 Andersen,Knut Andreas Prgk 5 6 7 8 9 10 3 1 11 12 13 14 2 4 15 16        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +1      Par        +2        +2        +2        +2      Par        +1        +2        +2               +12
79 Eggja, Helge Jæren 4 5 6 7 16 1 8 9 10 11 12 13 3 2 14 15        +2        +2        +2        +2        +3         -1        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +1      Par        +2        +2               +12
79 Nødland, Stian Sagk 5 6 3 1 7 8 9 10 11 12 13 14 4 2 15 16        +2        +2        +1      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +1      Par        +2        +2               +12
79 Thommassen, Espen Brimsø Ragk 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 3        +2      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2      Par      Par               +12
89 Rossemyr, Trond Prgk 4 5 1 3 6 7 2 16 8 9 10 11 12 13 14 15        +2        +2      Par        +1        +2        +2      Par        +4        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +13
89 Jepson, Nic Stvg 3 4 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16        +2        +2         -1      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +13
89 Stensland, Ådne Sandnes 3 4 2 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16        +2        +2      Par         -1        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +13
89 Hegland, Morten Bjaavann 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16         -1      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +13
89 Tjelltveit, Knut Ivar Prgk 1 2 4 5 6 7 8 3 9 10 11 12 13 14 15 16      Par      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +1        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +13
89 Helberg, Frode Prgk 3 4 5 6 7 8 2 1 9 10 11 12 13 14 15 16        +2        +2        +2        +2        +2        +2      Par         -1        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +13
89 Børkja, Roy Prgk 4 5 2 6 7 8 1 3 9 10 11 12 13 14 15 16        +2        +2        +1        +2        +2        +2         -1        +1        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +13
89 Hagmann, Hanne Lise Jæren 16 3 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15        +9        +1      Par      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +13
89 Krag, Arild Sagk 5 6 1 2 7 8 9 10 11 12 3 4 13 14 15 16        +2        +2      Par        +1        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +1        +1        +2        +2        +2        +2               +13
89 Kvaløy, Jostein Nordvegen 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3 15 16      Par      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +1        +2        +2               +13
89 Prestegård, Mats Jæren 4 16 5 6 1 7 8 9 10 11 12 13 2 3 14 15        +2        +4        +2        +2      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2      Par        +1        +2        +2               +13
100 Kristoffersen, Bjørg Sola GK 4 5 2 3 6 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16        +2        +2        +1        +1        +2      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +14
100 Berge, Per Sola GK 3 4 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16        +2        +2      Par      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +14
100 Bjerga, John Sandnes 3 4 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16        +2        +2         -1        +1        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +14
100 Grendel, Thomas Roest S.fjd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16      Par      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +14
100 Kinn, Asgeir Hgsd 3 4 2 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16        +2        +2        +1         -1        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +14
100 Normann, Kjell Erik Stvg 3 4 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16        +2        +2      Par      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +14
100 Seglem, Egil Egk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16      Par      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +14
100 Strøm, Rolf Vikøren Sandnes 4 5 2 6 15 16 1 3 7 8 9 10 11 12 13 14        +2        +2        +1        +2        +3        +4      Par        +1        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +14
100 Førland, Torgeir Prgk 3 4 5 6 7 8 1 2 9 10 11 12 13 14 15 16        +2        +2        +2        +2        +2        +2      Par      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +14
100 Tendenes, Martin Egk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16      Par      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +14
100 Homme, Magnus Larsen Bjaavann 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16      Par      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +14
100 Lunde, Torbjørn Egk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16      Par      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +14
100 Løvebrekke, Tommy Egk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16      Par      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +14
100 Kallevik, Jakob Bjaavann 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16      Par      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +14
100 Wilkinson, Tim Andre Hakadal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16      Par      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +14
100 Ellingsen, Kim Jæren 3 4 5 6 1 16 7 8 2 9 10 11 12 13 14 15        +2        +2        +2        +2      Par        +3        +2        +2      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +14
100 Knudsen, Roar Stvg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16      Par      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +14
100 Tjønn, Jan Egil Sandnes 3 4 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16        +2        +2      Par      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +14
100 Rosseland, Anders Jæren 3 4 5 6 1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16        +2        +2        +2        +2      Par      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +14
100 Jæger, Katarina Stvg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16      Par      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +14
100 Dahlbak, Roar Sandnes 3 4 5 1 6 7 8 9 10 2 15 16 11 12 13 14        +2        +2        +2      Par        +2        +2        +2        +2        +2      Par        +4        +4        +2        +2        +2        +2               +14
100 Hovland, Olaf Egk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16      Par      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +14
100 Falch, Sondre Sola GK 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16        +1        +1        +2        +2      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +14
100 Jensen, Jostein Egk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16      Par      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +14
100 Shilling, Pål Arne Sagk 3 4 5 6 7 1 8 9 10 11 12 13 14 2 15 16        +2        +2        +2        +2        +2      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2      Par        +2        +2               +14
125 Hellevik, Sven Ragk 3 4 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16        +2        +2      Par        +1        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +15
125 Flaten, Willy Georg Sandnes 3 4 5 6 7 8 9 10 2 1 11 12 13 14 15 16        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +1      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +15
125 Berge, Simen Jæren 2 3 4 5 6 7 16 1 8 9 10 11 12 13 14 15        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +4         -1        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +15
125 Solland, Jan Øyvind Sola GK 3 4 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16        +2        +2      Par        +1        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +15
125 Undeli, Otto Kristian Oppegård 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16         -1        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +15
125 Løge, Lars Ivar Pettersen Sagk 3 4 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16        +2        +2      Par        +1        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +15
125 Molumby, Steven Sola GK 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16        +1      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +15
125 Ronold, Joakim Grude Sola GK 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 13 14 15 16        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2      Par        +1        +2        +2        +2        +2               +15
125 Lydiksen, Asbjørn Sola GK 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 13 14 15 16        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2      Par        +1        +2        +2        +2        +2               +15
125 Lindanger, Anders Stvg 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16        +1      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +15
125 Haver, Alf Magne Ogna 3 4 5 6 7 8 9 10 2 1 11 12 13 14 15 16        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +1      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +15
125 Falch, Tom Sverre Sandnes 3 4 2 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16        +2        +2        +1      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +15
125 Johannessen, Karl Fredrik S. S.fjd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16      Par        +1        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +15
125 Andreassen, Svein Egk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16      Par        +1        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +15
125 Woie, Karoline Stvg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16      Par        +1        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +15
125 Førde, Kjartan Stvg 3 4 2 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16        +2        +2        +1      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +15
125 Aagaard, Kristian S.fjd 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16        +1      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +15
125 Revheim, Astrid Janet Stvg 3 4 2 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16        +2        +2        +1      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +15
125 Mikkelsen, Jørgen Jæren 3 4 5 6 2 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16        +2        +2        +2        +2        +1      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +15
125 Sandanger, Ester Sagk 3 4 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16        +2        +2      Par        +1        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +15
145 Bårholm, Stewart Ragk 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 15 16        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +1        +1        +2        +2               +16
145 Sagland, Rune Sandnes 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 12 13 14 15 16        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +16
145 Eliassen, Harald Stvg 3 4 5 6 1 7 8 9 2 10 11 12 13 14 15 16        +2        +2        +2        +2        +1        +2        +2        +2        +1        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +16
145 Bondesson, Jonny Sandnes 3 4 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16        +2        +2        +1        +1        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +16
145 Bertram, William Sola GK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16        +1        +1        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +16
145 Iversen, Roger Egk 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 13 14 15 16        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +1        +1        +2        +2        +2        +2               +16
145 Mong-Olsen, Jan Inge  Egk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +16
145 Knag, Christer Stvg 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 11 12 13 14 15 16        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +1        +1        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +16
145 Bærheim, Kristian Sandnes 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 1 12 13 14 15        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +5      Par        +2        +2        +2        +2               +16
145 Enåsen, Morten Jæren 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16        +2        +2        +2        +2      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +16
145 Høynes, Roy Olav Ogna 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 12 13 14 15 16        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +16
145 Rott, Åse Sagk 2 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16        +2        +2      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +16
145 Birkedal, Fredrik Sola GK 2 3 16 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15        +2        +2        +3      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +16
145 Madsen, Stein Tommy Ogna 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 11 12 13 14 15 16        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +1        +1        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +16
145 Birkedal, Mette Sola GK 2 3 4 1 5 16 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15        +2        +2        +2      Par        +2        +3        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +16
145 Trollerud, Anders Østmarka 2 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16        +2        +2      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +16
145 Pettersen, Jørn Egk 1 16 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15      Par        +3        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +16
145 Andreassen, Bent Magne  Egk 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15        +4      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +16
145 Kaland, Kjetil Nilsen Stvg 3 4 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16        +2        +2        +1        +1        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +16
145 Arntsen, Kristian Sola GK 3 4 1 5 6 7 8 9 16 2 10 11 12 13 14 15        +2        +2        +1        +2        +2        +2        +2        +2        +3        +1        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +16
145 Ravndal, Arild Sola GK 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 13 14 15 16        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +1        +1        +2        +2        +2        +2               +16
145 Gløpstad, Stein Håvard Egk 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16        +2      Par        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +16
145 Belsnes, Dan Bjaavann 3 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 15 16        +2        +2        +1        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +1        +2        +2               +16
145 Østebø, Laila Synnøve Sola GK 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 14 15 16        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2      Par        +2        +2        +2               +16
169 Haglund, Aleksander Sandnes 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12 13 14 15 16        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +1        +2        +2        +2        +2        +2               +17
169 Valle, Gunnar Frostad Sandnes 2 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16        +2        +2        +1        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +17
169 Olsen, Erik Marthon Stvg 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15        +3        +1        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +17
169 Stølen, Kjell Ogna 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 11 12 13 14 15 16        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +1        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +17
169 Årsvoll, Gunnar Sandnes 2 3 16 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15        +2        +2        +4        +1        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +17
169 Soltvedt, Fredrik Stvg 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16        +2        +1        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +17
169 Skjæveland, Erik Prgk 2 3 4 5 6 7 16 1 8 9 10 11 12 13 14 15        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +3        +1        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +17
176 Eikeland, Bjarne Arnfinn Sagk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +18
176 Carlsen, Heidi Quesada Sagk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +18
176 Nærland, Egil Jæren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +18
176 Marthinsen, John Ivar Sandnes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 12 13 14 15        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +5        +2        +2        +2        +2               +18
176 Olsen, Torgeir Sagk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +18
176 Angeland, Cato Hvaler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +18
176 Sunde, Hanne Berit Sagk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +18
183 Haugen, Jan Arild Sagk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2        +2               +18